Wystartował eWUŚ – do lekarza z PESEL’em i dowodem osobistym, a nie teczką dokumentów!

Nareszcie idąc do lekarza w ramach NFZ nie trzeba będzie się martwić o to czy zabraliśmy odpowiedni „świstek” potwierdzający nasze ubezpieczenie. Od 1 stycznia 2013 działalność rozpoczyna eWUŚ czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Oznacza to, że teraz idziemy do lekarza z PESEL’em oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Brak konieczności zabierania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w ZUS lub KRUS oczywiście nie zwalnia pacjenta z opłacania tej składki (dla osób pracujących na „umowę o pracę” składka automatycznie odciągana jest z pensji). Zmienia się po prostu sam system weryfikacji. Teraz lekarz zamiast sprawdzać dokumenty przyniesione przez pacjenta zaloguje się w komputerowej bazie danych, gdzie na bieżąco będą aktualizowane informacje o aktualnych relacjach ubezpieczonego z ubezpieczycielem.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Pomysłodawca elektronicznego systemu eWUŚ przewidział również sytuację w której z jakiegoś powodu pacjent nie znajdowałby się w bazie lub przy jego nazwisku widniałaby informacja o braku możliwości wykonania wizyty refundowanej przez NFZ. W takim przypadku pacjent ma napisać oświadczenie, że posiada prawo do leczenia w publicznej służbie zdrowia, odbywa wizytę, a sprawa rozpatrywana jest później. Jeżeli okazałoby się, że pacjent nie posiadał prawa do wizyty (uchylał się od opłacania obowiązkowych składek zdrowotnych) za wizytę zapłaci według przyjętych przez NFZ stawek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *