Która z trucizn związana jest z postacią Sokratesa?

Sokrates, słynny grecki filozof został otruty w 399 roku przed naszą erą. Grek został skazany na śmierć przez sąd ludowy. Sokrates przed wykonaniem wyroku miał spędzić w więzieniu 30 dni. Po tym okresie została mu podana trucizna, którą Sokrates wypił na oczach swoich przyjaciół. Która z trucizn związana jest z postacią Sokratesa?

Do dziś dokładnie nie wiemy, jaka substancja pozbawiła życia Sokratesa. Na potrzeby literatury przyjmuje się, że mógł to być szalej jadowity. Niektórzy uczni na podstawie analiz i opisów kronikarskich twierdzą jednak, że Sokrates mógł zostać otruty szczwołem plamistym. Obie te substancje w starożytności był określane jako cykuta.

Sokrates był filozofem greckim, który żył w latach 490 – 339 p.n.e. Urodził się i zmarł w Atenach. Nie pozostawił po sobie żadnych pism. Informacje na jego temat i głoszonych przez niego poglądów najczęściej są czerpane z dzieł innych grackich filozofów

Moment śmierci Sokratesa, który wypija cykutę na obrazie przedstawił Jacques-Louis David. Powyższa reprodukcja fotograficzna dwuwymiarowego utworu dostępna jest w Wikipedii na licencji Public Domain.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *