Jak poświęcić jajka w domu? Pełna treść modlitwy [WIELKANOC 2020]

W tym roku przez epidemię koronawirusa nie pójdziemy do kościołów ze święconką. Niestety nie będzie nam dane poświęcić jajka, jak w ubiegłych latach. Aby jednak tradycja została zachowana, księża zachęcają do samodzielnego błogosławienia pokarmów na śniadanie Wielkanocne. Sprawdź, jak poświęcić jajka w domu.

Święcenie pokarmów przed Wielkanocą to jedna z nieodłącznych polskich tradycji, które kultywowane są przez miliony osób. W Wielką Sobotę do kościoła, święcić jajka idą nawet ci mniej gorliwi katolicy, a także osoby niewierzące, które po prostu z szacunku dla tradycji kultywują ten zwyczaj.

Jak poświęcić jajka w domu? Instrukcja święcenia pokarmów

Niestety w tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i liczne obostrzenia związane z koniecznością ograniczenia kontaktów międzyludzkich, w Wielką Sobotę nie odbędą się wspólne święcenia pokarmów w kościołach. Księża od jakiegoś czasu przekazują jednak informację jak poświęcić jajka w domu i zachęcają, by w ten sposób podtrzymać tę niezwykle rodzinną tradycję wielkanocną.

spis treści

Czy mogę samemu poświęcić jajka?

Biskupi w trakcie epidemii zachęcają nas do samodzielnego błogosławieństwa pokarmów. W instrukcjach nie maj jednak mowy o tym, że należy pokropić jajka, mięso i inne świąteczne potrawy wodą święconą.

Nie ma takiego wymogu. Świeccy, którzy w zastępstwie duchownego, w Wielkanoc 2020 zdecydują się pobłogosławić pokarmy na wielkanocny stół zgodnie z dostępnymi instrukcjami nie muszą używać wody święconej do święcenia jajek.

Czy osoba świecka może używać wody święconej?

Kodeks Kościoła Katolickiego nie zabrania jednak używania świeckim wody święconej. Woda święcona w Kościele katolickim jest zaliczana do grona sakramentaliów, czyli tego samego zbioru, co medaliki czy szkaplerze. Wszystkie te przedmioty mogą być używane także przez świeckich wiernych.

Dawniej w wielu katolickich domach woda święcona była obecna na co dzień. Przy drzwiach często umieszczano tzw. kropielniczki, z których domownicy mogli skorzystać robiąc znak krzyża, np. opuszczając dom.

Święcenie pokarmów w domu. Nie mam wody święconej

Jak poświęcić pokarmy, jak nie mam wody święconej w domu? To pytanie często zadawane przez osoby przygotowujące się do wielkanocnego śniadania. Dużo ostatnio słyszy się o tym, że w trakcie epidemii koronawirusa sami będziemy mogli poświęcić jajka na Wielkanoc.

Samodzielne święcenie jajek na Wielkanoc to jednak spory skrót myślowy. Świeccy nie są upoważnieni do samodzielnego kropienia wodą święconą pokarmów, tak jak to w Wielką Sobotę robią księża.

W wyjątkowym czasie, jakim jest epidemia koronawirusa, duchowni zachęcają nad do błogosławieństwa pokarmów, które odbywa się bez użycia wody święconej, według określonej instrukcji, którą publikujemy poniżej.

Obrzęd samodzielnego błogosławienia pokarmów na Wielkanoc – jak pobłogosławić pokarmy w Wielnanoc?

Poniżej publikujemy instrukcję zgodnie z którą polscy biskupi (tu akurat z diecezji warszawsko-praskiej) proponują przeprowadzenie obrzędu błogosławienia pokarmów w trakcie świąt Wielkiej Nocy w 2020 roku.

Do poprawnego odprawienia obrzędu święcenia pokarmów w domu będziemy potrzebowali Pisma Świętego. Zalecenia są takie, by modlitwę poprowadziła głowa rodziny: ojciec, matka lub inna osoba.

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *