Zastosowanie termowizji w piecach szklarskich

Stosowania urządzeń termowizyjnych w diagnostyce pieców szklarskich pozwala skuteczniej dokonać właściwej oceny ich stanu technicznego. W ten sposób można również prowadzić efektywniejszych monitoringu procesu produkcyjnego produktów szklanych, co z kolei przekłada się na możliwości energooszczędności oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych pieców szklarskich.

Wpływ wykorzystania termowizji w działaniu pieców szklarskich

Prawidłowe badanie termowizyjne pieców szklarskich wraz z całą aparaturą produkcyjną i powiązanymi z nimi urządzeniami pomocniczymi umożliwia zwiększenie kontroli nad końcową jakością tworzonych produktów. W ten sposób rozwiązywane są również problemy pomiarowe związane z wykorzystaniem innych urządzeń wskazujących temperaturę.

Na produkt końcowy wpływ ma wiele etapów procesu produkcyjnego. Przede wszystkim niezwykle ważne jest monitorowanie topienia szkła. Zachodzi ono w niezwykle wysokich temperaturach i utrzymanie równomiernego ciepła w przestrzeni, ma ogromny wpływ na dalszą jakość produktu.

Kamery termowizyjne pokazują liczbowe dane związane z wartością temperatur w konkretnych punktach. Umożliwiają również pobranie nagranego materiału (w tym pojedynczych klatek) i odtworzenie go na komputerze. Dzięki czemu możliwe jest zarejestrowanie nawet okazjonalnych zmian w danym okresie, a następnie przeanalizowanie ich. Istnieje również możliwość łączenia wielu obrazów w większe mapy temperaturowe – co przekłada się na łatwiejsze przedstawienie danych w formie przejrzystych raportów.

Wyspecjalizowani dystrybutorzy, tacy jak EC TEST SYSTEM, posiadają w swojej ofercie odpowiednie kamery termowizyjne, które mogą pracować w środowisku o podwyższonej temperaturze.

Kontrola stopnia zużycia elementów pieców szklarskich

Dodatkową zaletą korzystania z kamer termowizyjnych przy pracy pieców szklarskich jest możliwość monitorowania stopnia wysłużenia niektórych jego elementów. W tym celu na podstawie obrazów termowizyjnych przeprowadzane są badania w ich zewnętrznych powierzchniach. W taki sposób możliwe jest ustalenie miejsc gorętszych, czyli punktów, w których szansa na wystąpienie awarii jest większa.

Możliwe jest również przeprowadzenie badań powierzchni wymurówki ogniotrwałej. Przeglądając obraz termowizyjny, możliwe jest wykrycie punktów szczególnie zagrożonych uszkodzeniem oraz podjęcie prac konserwacyjnych w celu uniknięcia awarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *