O co chodzi w wystawie psów rasowych?

O wystawach psów słyszał zapewne każdy z Was. Wiele ludzi niestety nie ma pojęcia jak takie wystawy wyglądają i dlaczego hodowcy psów rasowych występują w nich ze swoimi psami. Poza okazją do pochwalenia się swoim zwierzakiem wystawy psów rasowych pełnią też funkcję eliminacji  osobników odbiegających od wzorca rasy.

spis treści

Jakie psy mogą brać udział w wystawach psów?

W wystawach psów rasowych mogą występować wszystkie psy posiadające rodowód. Dodatkowo w przypadku największej polskiej organizacji kynologicznej jaką jest Związek Kynologiczny w Polsce, właściciel posiadający obywatelstwo polskie musi być członkiem ZKWP, a pies powinien być wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (istnieją odstępstwa w przypadku szczeniąt dla których numer PKR jest „w przygotowaniu”).

Jak wygląda wystawa psów?

Wystawa psów rasowych składa się z dwóch etapów. Pierwszy odbywa się w poszczególnych ringach i dotyczy psów z jednej rasy. Drugi etap zwany konkurencjami finałowymi odbywa się w ringu honorowym na którym prezentują się psy różnych ras.

Wystawy psów odbywają się zazwyczaj w weekendy. Tzw. ocena psów w ringu zaczyna się na kilka godzin przed konkurencjami finałowymi. Podczas jednej wystawy rozstawia się nawet kilkadziesiąt ringów w których pracują sędziowie kynologiczni. W każdym z ringów sędziowie dokonują oceny psów z poszczególnych ras. W rasach psy podzielone są ze względu na płeć i wiek np. „suki, klasa szczeniąt” czy „psy, klasa weteranów”. Specjalne klasy utworzone są dla psów i suk posiadających tytuły championa lub certyfikaty użytkowe.

Wystawa psów rasowych
fot. pixabay

W każdej z grup sędziowie sędziowie dokonują oceny opisowej każdego psa oraz przyznają mu ocenę (skala ocen kynologicznych: doskonała, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dyskwalifikująca). Psom, które otrzymają oceny doskonałe i bardzo dobre sędzia może przyznać lokaty od pierwszej do czwartej. Dorosły pies z oceną doskonałą i lokatą pierwszą w swojej klasie może otrzymać wniosek CWC (do tytułu Championa Polski trzeba otrzymać trze wnioski CWC na różnego rodzaju imprezach). Procedura powtarza się w przypadku kolejnej klasy i sędzia znów wyłania zwycięzcę.

Gdy sędzia dokona już oceny we wszystkich klasach organizowane są tzw. porównania. Do ringu wzywani są ponownie zwycięzcy poszczególnych klas. Sędzia wybiera najlepszego psa, sukę oraz juniora w rasie, psy te otrzymują tytuł „zwycięzca” lub „zwycięzca młodzieży”. Spośród nich sędzie dokonuje wyboru „zwycięzcy rasy” (z ang. BOB – Best of Breed). Zwycięzca rasy i zwycięzca młodzieży nominowani są do konkurencji finałowych na ringu honorowym. Jeżeli ten sam pies zdobędzie oba tytuły w finałach wystąpi w obu konkurencjach.

W zależności od wystaw do konkurencji finałowych mogą być także nominowane inne psy np. zwycięzca klasy użytkowej do konkurencji na najlepszego psa użytkowego lub najpiękniejsze szczenię do konkurencji na najlepsze szczenię wystawy.

Konkurencje finałowe na ringu honorowym odbywają się po zakończeniu ocen w ringach. Spiker zaprasza do poszczególnych konkurencji najlepsze psy. Momentem kulminacyjnym jest wybór Najlepszego Psa Wystawy (BIS, Best in Show). Aby tego dokonać sędziowie najpierw wybierają najpiękniejsze psy w poszczególnych dziesięciu grupach FCI. Psy te otrzymują tytuł BOG (Best of Group). W wielkim finale spośród zwycięzców grup sędzie wybiera jednego psa, który zgarnia BIS.

Jakie są nagrody na wystawie psów?

Zdobywanie poszczególnych tytułów i certyfikatów na wystawach psów rasowych nie wiąże się z bezpośrednimi zyskami. Czasami dla najlepszych psów fundowane są nagrody rzeczowe od sponsorów (np. worek karmy). Tytuły zdobyte podczas wystaw to jednak ogromny prestiż dla hodowcy. Ocena sędziego ma również decydujący wpływ na losy hodowli – pies, który jest niezgodny ze wzorcem rasy może nie zostać dopuszczony do hodowli, a w konsekwencji jego potomstwo nie otrzyma rodowodów (zobacz koniecznie po co psu rodowód).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *