Ogrzewanie domu gazem propan

W dobie rosnącej świadomości ekologicznej jedną z najczęściej stosowanych alternatyw dla pieców na paliwa stałe jest ogrzewanie domu gazem płynnym, czyli gazem propan.

Instalacja zbiornika na gaz płynny

Aby zastosować propan, jako paliwo grzewcze związane jest, jednak z koniecznością wykonania specjalnej instalacji zbiornikowej oraz poniesieniem kosztów związanych z jej montażem i przystosowaniem. Przed budową instalacji niezbędne jest również załatwienie określonych formalności, w tym m.in.: uzyskania pozwolenia na budowę o które wnioskuje się we właściwym starostwie powiatowym.

Aby zgłosić zamiar instalacji gazowej należy posiadać przede wszystkim: mapę do celów projektowych, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt zagospodarowania działki, decyzję o warunkach zabudowy oraz opis techniczny planowanej instalacji. Należy przy tym pamiętać, że konieczność zgłoszenia zamiaru budowy instalacji zbiornikowej na działce spoczywa zarówno na inwestorach dopiero rozpoczynających budowę domu, jak i na tych, którzy planują postawić zbiornik na działkach już zagospodarowanych. Proces budowy winien podlegać nadzorowi kierownika, a gotowy zbiornik przed rozpoczęciem jego użytkowania musi zostać poddany kontroli inspektora Urzędu Dozoru Technicznego.

Korzyści płynące z zastosowaniu propanu jako źródła energii

Podjęcie decyzji o użytkowaniu propanu w celach grzewczych wiąże się z licznymi korzyściami. Podstawową zaletą płynącą z zastosowania propanu jako źródła energii jest oczywiście ekologia oraz niski poziom szkodliwych substancji w stosunku do innych, bardziej tradycyjnych nośników energii. Oprócz tego system ogrzewania gazem propan jest praktycznie bezobsługowy, nie wymaga nadzoru, sprzątania, czy usuwania odpadów. Ważną zaletą jest także wysoka wydajność, która w porównaniu z paliwami stałymi jest około dwukrotnie wyższa. Plusem jest ponadto elastyczność i klarowność rozliczeń, gdyż rozliczenia dokonywane są w zależności od faktycznego zużycia lub z gwarancją stałem ceny.

Źródło: Lpgdirect

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *